[quote align=”center” color=”#bd1538″]Mindfullness is een ander woord voor oplettendheid, je van elk moment bewust zijn[/quote]

Kerncompetenties Voluit Leven.

Dit traject is geschikt voor therapeuten, counselors, coaches en hulpverleners die Mindfulness en Acceptance and Commitment Therapy willen integreren in hun werk-en leefomgeving.

Van de cursist wordt zelfbeoefening verwacht. Meditatie- ervaring helpt om Mindfulness goed over te brengen aan cliënten, om het effect van de behandeling te doen toenemen, om de relatie te verbeteren en om het eigen welbevinden te vergroten.

Aan de cursist wordt gevraagd, voorafgaand aan de 8 weken behandeling, deel te nemen aan een bijeenkomst waarin het theoretisch kader, ontstaansgeschiedenis en wetenschappelijke inzichten worden geschetst.

De cursist heeft kennis en beoefent het arsenaal aan therapeutische technieken die de ACT kent, gebaseerd op een degelijk wetenschappelijk fundament.

De cursist past de theorieën en inzichten door praktische opdrachten en uitgebreid oefenen toe en herkent cliënten in deze aangeleerde strategieën.

De cursist is in staat de pijn te onderscheiden van het lijden. ( niet denken vanuit pathologie, maar vanuit mogelijkheden tot het verbeteren van copingstijlen).

Voor vragen of meer informatie, neem vrijblijvend contact op