Sta positief in het leven

Met mijn begeleiding als psychosociaal therapeut en Mindfulness- ACT trainer, laat ik je prettiger in het leven staan. Ik ga uit van positieve gezondheid. Het accent ligt niet op klachten en gezondheidsproblemen maar op de mens en zijn of haar veerkracht zelf en wat iemand betekenisvol maakt. Ik wil met mijn ervaring, kennis en kunde, jouw welzijn vergroten.

Binnen de gezondheidszorg is een beweging gaande die internationaal bekend staat als Integrative Medicine ( IM). IM erkent de relatie tussen lichaam en de psyche. Je kijkt naar de mens als geheeld: body-mind-spirit. Deze holistische aanpak wordt in mijn praktijk geïntegreerd. Alle factoren die van invloed zijn op iemands gezondheid worden meegenomen: Lichaam, geest, werk, leefstijl, omgeving en achtergrond. Er volgt een traject dat zo nauwgezet mogelijk aansluit bij ‘de natuur’. Het beste wat er voorhanden is uit de reguliere en complementaire zorg, passend bij iemands persoonlijke doelen en wensen, wordt ingezet om een ‘traject op maat in te kleuren’.

Tijdens een eerste intakegesprek staat dit centraal. Wat heb je nodig? Hoe laten we jouw geluksbarometer stijgen? Samen kijken we naar wat bij jou past. Met mijn kennis en vaardigheden kom ik snel tot de kern. Dat ik gemakkelijk verbinding maak met mensen leidt tot hele mooie en bijzondere uitkomsten.

Werkgevers

Mindfulness geeft inzicht, rust en kracht binnen uw organisatie. Zowel managers als werknemers halen aanzienlijk voordeel uit de toepassing van mindfulness. Beter omgaan met werkdruk, stress en mentale overbelasting zijn voorbeelden van hoe mindfulness van toegevoegde waarde is. Mindfulness helpt bij het vergroten van emotionele intelligentie en helpt bij het schakelen tussen actie en reflectie, van doen naar zijn.

De mindfulness trajecten voor bedrijven en organisaties kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Zo bieden de in-company trajecten mogelijkheden om in uw eigen werkomgeving een dergelijk traject te volgen. In overleg kijken we welk traject het beste aansluit bij de vraag vanuit uw bedrijf of organisatie.

Mindfulness

Mindfulness is een succesvolle methode tegen de neerwaartse spiraal veroorzaakt door stress en negatieve automatische gedachten. Het is een systematische aanpak om nieuwe manieren van controle en wijsheid in ons leven te ontwikkelen, gebaseerd op ons innerlijk vermogen tot ontspanning, aandacht, bewustzijn en inzicht. Oplettendheid wordt ontwikkeld door doelbewust aandacht te schenken aan dingen waar we vaak niet bij stilstaan.

Ik bied Mindfulness-trajecten zowel individueel als in groepsverband aan.

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren beleven bergen nieuwe ervaringen en uitdagingen: veranderingen, de wereld die steeds veeleisender wordt, het zoeken naar zichzelf, het maken van keuzes. Soms kan dit leiden tot piekeren (negatieve gedachten over jezelf en over je eigen capaciteiten), spanning, faalangst, verdriet en boosheid.

Mindfulness geeft inzicht, rust en kracht in het midden van dit alles. Optimisme, zelfvertrouwen en emotionele veerkracht nemen toe. Kinderen en jongeren ervaren minder stress, waardoor ze bijvoorbeeld beter presteren op school.