Sta positief in het leven

Met mijn begeleiding als psychosociaal therapeut en Mindfulness- ACT trainer, laat ik je prettiger in het leven staan. Ik ga uit van positieve gezondheid. Het accent ligt niet op klachten en gezondheidsproblemen maar op de mens en zijn of haar veerkracht zelf en wat iemand betekenisvol maakt. Ik wil met mijn ervaring, kennis en kunde, jouw welzijn vergroten.

Binnen de gezondheidszorg is een beweging gaande die internationaal bekend staat als Integrative Medicine ( IM). IM erkent de relatie tussen lichaam en de psyche. Je kijkt naar de mens als geheeld: body-mind-spirit. Deze holistische aanpak wordt in mijn praktijk geïntegreerd. Alle factoren die van invloed zijn op iemands gezondheid worden meegenomen: Lichaam, geest, werk, leefstijl, omgeving en achtergrond. Er volgt een traject dat zo nauwgezet mogelijk aansluit bij ‘de natuur’. Het beste wat er voorhanden is uit de reguliere en complementaire zorg, passend bij iemands persoonlijke doelen en wensen, wordt ingezet om een ‘traject op maat in te kleuren’.

Tijdens een eerste intakegesprek staat dit centraal. Wat heb je nodig? Hoe laten we jouw geluksbarometer stijgen? Samen kijken we naar wat bij jou past. Met mijn kennis en vaardigheden kom ik snel tot de kern. Dat ik gemakkelijk verbinding maak met mensen leidt tot hele mooie en bijzondere uitkomsten.

Psychosociale therapie

Opmerkzaamheid geeft ons het vermogen om te genieten en ons te verwonderen over gebeurtenissen en verschijnselen die bij het dagelijks leven horen.De opkomst van de zon, het nieuwsgierig snuffelen van een hond, het kijken naar een afbeelding. In het hier-en-nu ervaren we wat onze emoties ons vertellen.

In het hier-en-nu kunnen we in de richting bewegen van dat we belangrijk vinden. Vanuit verstilling kunnen we terugblikken op de route die we over het landschap van onze herinneringen hebben gevolgd. Om vanuit deze terugblik in het hier-en-nu vanuit dat inzicht, nieuwe inzichten te vormen en wellicht een nieuw pad in te slaan.

Vroeg of laat ontstaan bij veel mensen vragen over de zin van het leven. deze vragen kunnen persoonlijk van aard zijn:

- Wat zijn voor mij motiverende factoren?
- Wat zijn mijn drijfveren?
- Wat is belangrijk voor mij?
- Waar wil ik naartoe werken?

Onze levensvragen kunnen ook existentieel van aard zijn:

- Waar geloof ik in?
- Wat is de zin van het leven?
- Is er een hogere macht?
- Hoe kijk ik tegen goed en kwaad?

In de tijd waarin we leven is kenmerkend dat de antwoorden op de tweede categorie persoonlijker wordt. Antwoorden die kant en klaar worden gegeven door instituten en tradities, nemen we niet meer klakkeloos aan. Onze persoonlijke ervaringen worden steeds belangrijker. Er is nog steeds ruimte voor inspiratie uit filosofische en religieuze geschriften. De beste antwoorden kunnen wellicht ontstaan uit de dialoog tussen tradionele visies en hedendaagse ervaringen.

Mindfulness loopt als een rode draad door alle trajecten.

Werkgevers

Mindfulness geeft inzicht, rust en kracht binnen uw organisatie. Zowel managers als werknemers halen aanzienlijk voordeel uit de toepassing van mindfulness. Beter omgaan met werkdruk, stress en mentale overbelasting zijn voorbeelden van hoe mindfulness van toegevoegde waarde is. Mindfulness helpt bij het vergroten van emotionele intelligentie en helpt bij het schakelen tussen actie en reflectie, van doen naar zijn.

De mindfulness trajecten voor bedrijven en organisaties kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Zo bieden de in-company trajecten mogelijkheden om in uw eigen werkomgeving een dergelijk traject te volgen. In overleg kijken we welk traject het beste aansluit bij de vraag vanuit uw bedrijf of organisatie.

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren beleven bergen nieuwe ervaringen en uitdagingen: veranderingen, de wereld die steeds veeleisender wordt, het zoeken naar zichzelf, het maken van keuzes. Soms kan dit leiden tot piekeren (negatieve gedachten over jezelf en over je eigen capaciteiten), spanning, faalangst, verdriet en boosheid.

Mindfulness geeft inzicht, rust en kracht in het midden van dit alles. Optimisme, zelfvertrouwen en emotionele veerkracht nemen toe. Kinderen en jongeren ervaren minder stress, waardoor ze bijvoorbeeld beter presteren op school.