Wat is compassievol leven?

Het traject compassievol leven biedt oefeningen om acceptatie, geborgenheid en verbondenheid met jezelf en anderen te gaan ervaren. Compassie is een algemeen menselijke eigenschap, die bij iedereen in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is precies het doel van de compassie behandelingen.

Terwijl medelijden vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit, vraagt compassie om moed en ruimhartigheid. Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch maar zorgt juist voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe.

Voor wie is dit traject?

Dit traject gaat over levenskunst. Het gaat om ruimte maken, jezelf toestaan te zijn wie je bent. Dan komt er ruimte voor inspiratie, levensvreugde en groei. De therapeutische behandeling is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder met lichte problematiek of voor mensen die zich graag persoonlijk willen ontwikkelen en meer in het hier-en-nu willen staan.

Wat gaan we doen?

We passen veel belangrijke thema’s toe uit de positieve psychologie, zoals: positieve emoties, talentontwikkeling, posttraumatische groei, hoop, waardeontwikkeling, en positieve relaties. Daarnaast maken we gebruik van veel praktische oefeningen.