[quote align=”center” color=”#bd1538″]Kinderen ontwikkelen een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen[/quote]

Kinderen en jongeren beleven bergen nieuwe ervaringen en uitdagingen: veranderingen, de wereld die steeds veeleisender wordt, het zoeken naar zichzelf, het maken van keuzes. Soms kan dit leiden tot piekeren (negatieve gedachten over zichzelf en over hun eigen capaciteiten), spanning, faalangst, verdriet en boosheid.

Mindfulness geeft inzicht, rust en kracht in het midden van dit alles. Optimisme, zelfvertrouwen en emotionele veerkracht nemen toe. Kinderen en jongeren ervaren minder stress, waardoor ze beter presteren op school.

Effecten van mindfulness op kinderen

– verbetering in aandacht en vermindering van angst.
– beter slaappatroon, minder last van angst, beter concentreren, minder conflicten.

Voor de ouders betekend dit:
minder gestrest, meer bekwaam in het omgaan met het gedrag van hun kind.

Mindfulness voor kinderen met externaliserende stoornissen
– verbetering in aandacht, blijdschap, bewustzijn en een vermindering van psychopathologie.
– Betere prestatie op een aandachtstest.
– Ouders geven aan: meer zelfcontrole, minder terugtrokken, meer rekening houden met anderen.

Familie traject voor kinderen met ADHD
– minder ADHD-symptomen.
– meer zelfvertrouwen.
– beter in staat relaties met anderen aan te gaan

 

Workshops/Nieuws:

Mindfulness & Pedagogiek bij Jongeren.jweloentaindachitg

Afgelopen vrijdag 19 juni zijn Loenta & Indachtig te gast geweest bij JWE -Stichting Jeugdwerk Ell.
Respect voor de jongens, meiden én leiding, die zich waagden aan een stukje Mindfulness.. zowel figuurlijk als letterlijk Over De Streep gingen en er stonden als een groep waarin respect en openheid er mag zijn!

Thema’s rondom deze avond waren: Jouw automatische gedachten, (on)bewust oordelen, jouw innerlijke criticus, jouw imago, saamhorigheid, respect voor de ander en jezelf, wie jij bent & waar jij voor staat.