Indachtig blijft open!
20 december 2021
BEST Basic Emotional Structuring Test
28 juli 2022
Toon alles

Indachtig de huidige gezondheidszorg

Voor mij was het startpunt in de (geestelijke) gezondheidszorg de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige. In deze opleiding stond het ziektemodel en de sociaal psychiatrische context centraal. De visie van zowel mijzelf als het werkveld heeft de jaren daarop niet stilgestaan. Gedurende de laatste decennia vindt er een verschuiving plaats van een focus op klachten naar een bredere aanpak waarin context, krachten en talenten centraal staan. Er ligt meer focus op het mogen ervaren van alle mogelijke gevoelens en het vinden van de persoonlijke weg in het leven. Hiermee wordt er meer gewerkt met ervaren, beleven en oefenen, dan met instrueren. Als gevolg wordt de zorgvrager zelfredzamer en kan het resultaat beter behouden worden.

De integratieve en mensgerichte visie inspireerde mij tijdens mijn opleiding en is tevens de inspiratie en drijvende kracht waarop ik mijn praktijk Indachtig in 2009 heb gestart. Binnen Indachtig staat de zorgvrager voorop, waarbij diens verhaal en beleving als uitgangspunt wordt genomen. Het accent ligt niet op klachten en gezondheidsproblemen, maar op de mens en diens context en zingeving.

Alle factoren die van invloed zijn op iemands gezondheid worden meegenomen: lichaam, geest, werk, leefstijl, omgeving, achtergrond, enzovoorts. Op deze manier wordt er een traject op maat ingekleurd. Hierbij worden er diverse behandelvormen ingezet, zoals “Acceptance and Commitment Therapy”, “Mindfulness-based Compassionate Living”, “E.E.N. therapie”, Positieve Psychologie en gezins- en familieopstellingen. Een partner of familielid kan eveneens deel uitmaken van de behandeling.

Door op de hoogte te blijven van de veranderingen en door mijzelf te verdiepen in allerhande werkvormen houd ik mijzelf en Indachtig in beweging. Een belangrijke ontwikkeling die gaande is, is het beoefenen van “Integrative Medicine”. Deze moderne visie neemt het uitgangspunt dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De zorgvrager wordt in zijn geheel gezien, onderzocht, gecoacht en behandeld binnen diens eigen context: lichamelijk, psychologisch en sociaal-cultureel. Er is aandacht voor fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van de zorgvrager. Indachtig werkt op dit snijvlak van regulier en alternatief, met de context hierin meegenomen. Vanuit mijn achtergrond in verschillende werkcontexten sluit ik op deze wijze aan bij de zorgvrager. “Integrative Medicine” sluit hier naadloos bij aan.

Een belangrijk instrument dat ik inzet om de zorgvrager in zijn geheel in beeld te brengen, is de Basic Emotional Structuring Test (BEST). In mijn volgende blog licht ik deze projectietest verder toe.

Hartelijke groet,
Angelique Didderen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *