Positieve psychologie
20 maart 2018
Mindfulness en chronische pijn
16 juni 2018

Privacy verklaring

Indachtig, gevestigd aan Kitskensdal 11 6045EW Roermond,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.indachtig.nl
Kitskensdal 11
6045 EW Roermond
06-45631074

A.Didderen  is de Functionaris Gegevensbescherming van Indachtig
Zij is te bereiken via administratie@indachtig.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Indachtig  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Ziektekostenverzekeringsnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@indachtig.nl , dan verwijderen wij deze informatie. 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Indachtig verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Geautomatiseerde besluitvorming:

Indachtig  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Indachtig) tussen zit.
Indachtig gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Office: Outlook, Word, Powerpoint, Excel
 • Adobe Reader
 • Mozilla Firefox
 • Exact Online (web)
 • WordPress

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Indachtig  bewaart uw persoonsgegevens verkregen via onze contactformulier niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:
Bewaartermijn:
Reden:
Personalia/ naam:
Emailadres:
Overige gegevens:
15 jaar
15 jaar
15 jaar
Advies beroepsvereniging/terugkeer van klant
Advies beroepsvereniging/terugkeer van klant
Advies beroepsvereniging/terugkeer van klant

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Indachtig verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Indachtig gebruikt standaard cookies of vergelijkbare technieken.

Social Media:
Op deze site zijn mogelijk knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook.  Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook, Pinterest en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook, Pinterest en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Indachtig en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indachtig wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Indachtig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens verzonden via de website van Indachtig worden versleuteld verstuurd via SSL. Alle e-mailverkeer wordt beveiligd door Malwarebytes Premium. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@indachtig.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *